Definities:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

VKSL: Vlaamse Kring Sint-Lutgardis VZW
Hagewijkpark 76, 9200 Grembergen.
Email: vlaamsekring.grembergen@gmail.com.
Tel.: 052/22.50.18
Ondernemingsnummer: 0410.151.236

Lid: natuurlijke persoon die bij de VKSL is aangesloten.

Jeugdlid: natuurlijke persoon die bij de VKSL is aangesloten en die in het lopende jaar 12 jaar of jonger is.
 
Algemeen:

Op alle door de VKSL gesloten overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing.

Inschrijving als lid kan op verschillende manieren:
a. het aanvraagformulier op de website volledig in te vullen en te verzenden;
b. telefonische aanmelding of persoonlijke aanmelding op het secretariaat,

Na contante of elektronische betaling en na het aanvaarden van de algemene voorwaarden, is het lidmaatschap in orde voor dat jaar. Voor betalingen die gebeuren in december zal het lidmaatschap ook in orde zijn voor het volgend jaar.
 
Overeenkomst:

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leden van de VKSL.
De VKSL behoudt zich het recht voor om na het einde van de periode van het lidmaatschap, de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het lid zal hiervan via de nieuwsbrief of via e-mail op de hoogte gebracht worden.  

Door het aanvaarden van de algemene voorwaarden verklaart het Lid zich akkoord met deze voorwaarden en met de
privacy verklaring van de VKSL.


Lidmaatschap:

Het lidmaatschap vangt aan op de datum waarop de VKSL de betaling van het Lid heeft ontvangen.
Het Lid is bekend met het feit dat zijn lidmaatschap steeds afloopt op 31 december.
Een lidmaatschap wordt niet automatisch verlengd.
Indien het lidmaatschap voortijdig wordt beëindigd, zal men geen recht hebben op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het lidgeld.

Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Lid (o.a. adres gegevens) dienen aan de VKSL te worden doorgegeven.  

Lidgelden:

Lidgelden kunnen betaald worden via overschrijving op rekeningnummer
BE75 4498 8678 1151 of via contante betaling op het secretariaat,
Hagewijkpark 76, 9200 Grembergen.

Indien het lidmaatschap later wordt aangegaan dan het reeds begonnen jaar heeft het lid geen recht op korting. Nieuwe lidmaatschappen die worden betaald in december zullen wel geldig zijn tot 31 december van het volgende jaar.
Het lidgeld per lid bedraagt €15. Jeugdleden ouder dan 6 jaar waarvan minstens één ouder lid is, betalen €5 lidgeld, het lidmaatschap dient eveneens aangevraagd te worden aan de VKSL. Jeugdleden van 6 jaar of jonger en waarvan minstens één ouder lid is, dienen geen lidgeld te betalen, doch het lidmaatschap dient wel aangevraagd te worden aan de VKSL. Jeugdleden waarvan de ouders geen lid zijn, betalen €15 lidgeld, het lidmaatschap dient eveneens aangevraagd te worden aan de VKSL. Alle prijzen zijn inclusief BTW.

Privacy:

De VKSL gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens. Lees hier onze volledige privacy verklaring.

Beeldmateriaal van jeugdleden of leden dat gemaakt wordt op activiteiten van de VKSL, kunnen door de VKSL gebruikt worden op hun website www.vlaamsekring.be, of in publicaties van de VKSL binnen het kader van de doelstellingen van de VKSL.