Privacy Disclaimer

Deze website wordt beheerd door vzw Vlaamse Kring Sint Lutgardis, Hagewijkpark 76, 9200 Grembergen,info www.vlaamsekring.be


Anoniem:
U kunt deze website anoniem bezoeken. Wij verzamelen geen individuele identificatiegegevens van bezoekers door cookies of op een andere manier.


Gegevensverwerking:
Als u per e-mail een vraag naar ons richt, gebruiken we uw persoonsgegevens om uw vraag optimaal te kunnen beantwoorden. Als u online tickets besteld, komen al uw gegevens in een databank die beheerd wordt door een gespecialiseerde partij. Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

 
Uw privacyrechten:
U hebt het recht om uw gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of uw gegevens te verwijderen uit ons bestand. Daarvoor kunt u terecht op het secretariaat van vzw Vlaamse Kring Sint Lutgardis.


Meer informatie:
Over de privacywet vindt u meer informatie bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, http://www.privacy.fgov.be. Voor concrete vragen, suggesties over de inhoud van deze website kunt u bij terecht bij vzw Vlaamse Kring Sint Lutgardis.

 
Auteursrecht:
Overname van materiaal van deze website is toegelaten voor niet-commerciële doeleinden en mits bronvermelding.
Elk geschil met betrekking tot deze website valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving.
Dit privacycontract geldt voor alle pagina’s van
www.vlaamsekring.be en voor de registratie van deze website. Het geldt niet voor de pagina’s van websites van derden waarnaar wij verwijzen en die een andere privacyverklaring kunnen hebben. Om te reageren op deze verklaring, stuurt u een mailtje naar: vlaamsekring.grembergen@gmail.com.